Next level consultants b.v.

Privacy statement

Wij zijn een landelijk werkende organisatie die zich bezighoudt met sales- en consultancy activiteiten voor zowel producten als diensten. Als consultant helpen wij consumenten op een eerlijke, persoonlijke en informatieve manier. Wij staan voor persoonlijke benadering en het leveren van toegevoegde waarde. Door het type dienstverlening wat wij bieden, verwerken wij persoonsgegevens.

Iedereen heeft recht op privacy en dat vinden wij ook belangrijk! Daarom gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Uiteraard houden wij ons daarom aan de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement leggen we aan je uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens!

Waarom verwerken wij je gegevens en welke gegevens zijn dat?

  • Contact

Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op onze website of telefonisch, verwerken wij van jou een aantal persoonsgegevens. Dit doen we omdat jij aan ons vraagt of we contact met je opnemen. De gegevens zullen we dan ook voor dat doeleinde gebruiken. Persoonsgegevens die wij in dit kader van je kunnen verwerken zijn, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website vragen wij je om in het berichten vak een korte en bondige beschrijving te geven van de reden waarom je wilt dat wij contact met je opnemen. Vul in dit vak geen bijzondere persoonsgegevens in.

  • Sollicitatie

Wanneer je bij ons solliciteert (bijvoorbeeld via de knop “direct solliciteren” op de website) verwerken wij van jou een aantal gegevens. Dit doen we omdat jij aangeeft graag bij ons te willen werken. De gegevens die we van je verwerken zijn in ieder geval je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar natuurlijk ook je C.V. zodat we kunnen kijken of je werkervaring matcht met wat wij zoeken.

  • Dienstverlening

Wij houden ons als organisatie, namens onze opdrachtgevers, bezig met sales- en consultancy activiteiten voor zowel producten als diensten. In het kader van deze dienstverlening verwerken wij van jou, namens onze opdrachtgever, een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens heeft onze opdrachtgever nodig om de producten en/of diensten aan je te kunnen leveren. Natuurlijk alleen wanneer jij hier zelf toestemming voor geeft. Het gaat dan om je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en je adres.

Verstrekking aan derden

Wanneer jij contact met ons opneemt of wanneer jij bij ons solliciteert, verstrekken we je persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter.


Wanneer jij je gegevens aan ons verstrekt in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, zullen wij de door jou verstrekte gegevens doorgeven aan onze opdrachtgever.

Verwerken van je gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Wij verwerken je gegevens in principe niet in een land buiten de EER, tenzij er door ons adequate maatregelen zijn getroffen.

Wij beschermen je gegevens

Om je privacy te borgen hebben wij passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen. Bij het bepalen van de maatregelen kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek. Wij nemen deze maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je gegevens te voorkomen. Zo zijn je gegevens bijvoorbeeld uitsluitend toegankelijk voor personen voor wie het noodzakelijk is dat ze toegang tot deze gegevens hebben.

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk!

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wil je op zoek naar een specifieke bewaartermijn? Neem even contact met ons op, dan laten we het je weten.

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen maatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van je gegevens, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de inbreuk voor jou mogelijk ongunstige- of nadelige evolgen heeft, dan laten we je dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Privacy rechten

Door middel van dit privacy statement informeren wij je voor welke doeleinden wij je gegevens gebruiken. Naast dit recht op informatie heb je nog andere rechten. Zo heb je, onder andere, recht op inzage in je persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Wijzigen in ons privacy statement

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 november 2022. Wij kunnen het privacy statement wijzigen. We raden dan ook aan het privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Wil je gebruik maken van een van je rechten of heb je een andere vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier, door een e-mail te sturen naar andrew@nextlevelconsultants.nl of door ons een brief te sturen naar het volgende adres, Charlotte van Montpensierlaan 2a (1181 RR) te Amstelveen, t.a.v. Privacy. Wil je in je verzoek je naam, adres en telefoonnummer opnemen? Dat weten wij met wie we contact moeten opnemen. We kunnen vragen of je je wilt identificeren, om er zeker van te zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. We reageren binnen één maand op je verzoek.

Ben je niet tevreden met hoe wij omgaan met je verzoek? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

OVER ONS

Next Level klantbenadering

Zoals wij het zien is het tijd voor Next Level klantbenadering. Service en een positieve onafhankelijke benadering is waar wij voor staan.