Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

We nemen jouw data serieus.

Zodra je onze website nextlevelconsultants.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2024.

Inhoudsopgave

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag.

Wie gebruikt mijn gegevens?

Next Level Consultants B.V. is verantwoordelijk voor de website nextlevelconsultants.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je gegevens invult op onze website.

Welke gegevens gebruiken we van je?

– Naam
– Geslacht
– Woonadres of vestigingsadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Betaalgegevens
– Geboortedatum

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

– We hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken.
– We gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te wijzigen als die niet kloppen. We doen dit dan zo snel mogelijk.

Recht op verwijdering
Je mag ons vragen om je gegevens te wissen. Dit recht geldt niet altijd. Soms mogen we je gegevens bijvoorbeeld niet wissen vanwege een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking
Je mag ons vragen om het verwerken van je gegevens te beperken.

Recht op bezwaar
Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je mag ons vragen om je gegevens over te dragen aan een andere partij.

Wil je gebruikmaken van een van deze rechten, neem dan contact op met ons. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met de AP.

Welke cookies gebruiken we?

Onze website maakt geen gebruik van cookies. En dat blijft ook zo.

Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

Onze website is niet gericht op kinderen, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. Als je denkt dat we zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op zodat we dit kunnen verwijderen.

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Als je een vraag hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024